Warning: Memcache::addserver() expects parameter 2 to be long, string given in /home/httpd/vhosts/sophieonline.nl/httpdocs/libraries/joomla/cache/storage/memcache.php on line 84
Veiligheidsbladen
Sophie
Sophie Sophie


Vraag nu een
GRATIS
proefnummer aan!

Vraag nu een gratis proefnummer aan!
Missie
Soφie is een uitgave van de Stichting voor Christelijke Filosofie. Zij biedt een intellectuele uitdaging door kritisch na te denken over actuele onderwerpen, geïnspireerd door de christelijke traditie.

Redactie
ing. P. de Boer
dhr. A. Deddens
mevr. drs. E.J. van Dijk
mevr. drs. M. Doornenbal
mevr. drs. R. Ebbers-van Aalst
dr. J. Ester
drs. I.D. Haarsma
prof. dr. J. Hoogland
dhr. A. Janse
dr. ir. R.A. Jongeneel
mevr. drs. D.G. Rots
dr. P.H. Vos
dr. K. van der Zwaag
Veiligheidsbladen PDF Print Email
Written by   

Bij wet is geregeld dat bedrijven hun risico’s dienen te evalueren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de zogenoemde RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie). In NVVK Info voert Huib Arts een pleidooi om meer te kijken naar beheersmaatregelen dan naar risico’s. Hij gaat daarmee in tegen de heersende opvatting dat een RI&E volledig moet zijn. Bij wijze van grap geeft hij aan: ,,De RI&E is niet volledig als het risico van salmonellabesmetting via de kroketten in de kantine niet is omschreven.’’ Het kijken naar beheersmaatregelen vergt een andere insteek; het gaat niet meer om welke risico’s we mogelijk tegenkomen in het bedrijf, maar hoe we de risico’s gaan beheersen. Als voorbeeld kunnen we denken aan een machinale werkplaats van een timmerman. We hoeven ons niet af te vragen ‘of’ er stof vrijkomt (open deur), maar de vraag wordt: ‘Hoe gaan we de stofbelasting voor de timmerman voorkomen, dan wel verminderen?’ Wat mij aanspreekt in deze nieuwe aanpak, is dat er een meer positieve insteek wordt gekozen. De zaken die al zijn geregeld, worden op deze wijze, ook voor het management, herkenbaar in beeld gebracht. Binnenkort dient de RI&E in onze organisatie te worden herzien. Benieuwd naar de resultaten ga ik deze nieuwe werkwijze toepassen.

NVVK, informatieblad van de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde, jrg. 20, nr. 4.

In De Ingenieur werd stilgestaan bij een ‘kwart eeuw kering’. Bij de bouw van het Oosterscheldeproject heeft de waterbouw enorme sprongen voorwaarts gemaakt. Daarbij zijn veel nieuwe ideeën opgekomen en die werden na tekenen en beproeven in praktijk gebracht. Dit bracht de nodige risico’s met zich mee. Deze risico’s waren voor rekening van de overheid (Rijkswaterstaat). Jan Konter van het Waterloopkundig Laboratorium is somber over de toekomst van megaprojecten in Nederland. Volgens hem konden zulke grote projecten worden gemaakt omdat men er vertrouwen in had dat problemen oplosbaar zijn. Tegenwoordig is er een veel te sterke focus op mogelijk onbekende risico’s.

Het is inderdaad de vraag of datgene wat je niet weet relevant is voor het eindresultaat. In de hele maatschappij is te zien dat er wordt gefocust op extreme gevolgen, terwijl er een kleine kans is dat die ook daadwerkelijk zullen optreden. Heel treffend verwoordt Konter: ,,Het grootste risico is een gemiste kans.’’

Een duidelijk voorbeeld hiervan vind ik de landtunnel bij Utrecht. Vanwege vermeende risico’s is deze tunnel – die al jaren gereed is – nog niet in gebruik. De aanleg van tijdelijke wegen heeft onderhand al tientallen miljoenen euro’s gekost. Daarbij heb ik de indruk dat er vanwege alle omleidingsroutes en extra wegwerkzaamheden vele onnodige aanrijdingen en de daarbij onvermijdelijke files zijn ontstaan. Blijkbaar durven we in Nederland geen verantwoordelijkheid te nemen voor de risico’s die onze moderne samenleving met zich meebrengt.

De Ingenieur. Technologietijdschrift. Officieel orgaan van KIVI NIRIA, jrg. 123, nr. 15.

Een belangrijke bijdrage aan verkeersveiligheid wordt geleverd door de ruitenvloeistof. Voor de meeste automobilisten is dit het enige dopje onder de motorkap dat ze zelf weleens aanraken. Leuk om te melden is dat de geur die je opsnuift bij het sproeien niet nodig is om de ramen goed schoon te maken. De parfum is toegevoegd om de in de vloeistof aanwezige geur van alcohol te maskeren. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je bij een alcoholcontrole, omdat je lekker hebt zitten sproeien, een bekeuring krijgt voor vermeend alcoholmisbruik. Dus sproeien maar!

Shell Venster. Uitgave van Shell Nederland BV, nov./dec. 2011.

Ing. Pieter de Boer doet de opleiding Hogere Veiligheidskunde bij de PHOV en is redactielid van Soφie.

 
Sophie