Warning: Memcache::addserver() expects parameter 2 to be long, string given in /home/httpd/vhosts/sophieonline.nl/httpdocs/libraries/joomla/cache/storage/memcache.php on line 84
Over Soφie
Sophie
Sophie Sophie


Vraag nu een
GRATIS
proefnummer aan!

Vraag nu een gratis proefnummer aan!
Missie
Soφie is een uitgave van de Stichting voor Christelijke Filosofie. Zij biedt een intellectuele uitdaging door kritisch na te denken over actuele onderwerpen, geïnspireerd door de christelijke traditie.

Redactie
ing. P. de Boer
dhr. A. Deddens
mevr. drs. E.J. van Dijk
mevr. drs. M. Doornenbal
mevr. drs. R. Ebbers-van Aalst
dr. J. Ester
drs. I.D. Haarsma
prof. dr. J. Hoogland
dhr. A. Janse
dr. ir. R.A. Jongeneel
mevr. drs. D.G. Rots
dr. P.H. Vos
dr. K. van der Zwaag
Over Soφie PDF Print Email

Missie

Soφie is een uitgave van de Stichting voor Christelijke Filosofie. Zij biedt een intellectuele uitdaging door kritisch na te denken over actuele onderwerpen, geïnspireerd door de christelijke traditie. Soφie verschijnt zes maal per jaar.

Redactie
ing. P. de Boer ( CLOAKING )
dhr. A. Deddens ( CLOAKING )
mevr. drs. R. Ebbers-van Aalst
dr. J. Ester
drs. I.D. Haarsma
prof. dr. J. Hoogland ( CLOAKING )
dr. ir. R.A. Jongeneel
dr. P.H. Vos
dr. K. van der Zwaag

Redactieraad
dr. D.J. Bakker; dr. P. Blokhuis; P.C. Donders; mevr. drs. E.J. van Dijk; drs. R.J.A. Doornenbal; prof.dr. B. Goudzwaard; ir. J.J. Grünbauer; prof.dr. T. M. Klapwijk; dr. P. Lalleman; dr.ir. J. de Leede; prof.dr. G. Nienhuis; dr. J.W. Sap; mr. D.A.C. Slump; mevr. dr. A.E.M.A. van Veen-Vrolijk; prof.dr. M.J. de Vries

Adres redactie
Centrum voor Christelijke Filosofie
Postbus 2220,
3800 CE Amersfoort

Bezoekadres
Bergstraat 33
3811 NG Amersfoort
Telefoon: (033) 4328288(033) 4328288
Fax: (033) 4481940
Postbank: 120 95 98
KvK: 41200095
www.christelijkefilosofie.nl

Abonnementen
Buijten & Schipperheijn
Postbus 22708
1100 DE Amsterdam Zuidoost
Telefoon: (020) 5241010(020) 5241010
Fax: (020) 5241011

Advertenties
Nico Postuma
CLOAKING
M 06-13 99 59 05


Tarieven abonnementen
Het abonnementsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Abonnementen kunnen elk moment ingaan. Opzegging uitsluitend voor 1 januari van het volgende abonnementsjaar.
Tarief Nederland: € 33,00 per jaar.
Tarief buitenland: € 43,00 per jaar.
Tarief voor studenten: € 16,50 per jaar (max. 5 jaar), na overlegging kopie OV/studentenkaart. Voor studenten in het buitenland is dat € 26,50 per jaar.
Losse nummers € 6,00 (incl. verzendkosten)
Abonnementsgeld dient voor 1 april te zijn betaald.
ABN-AMRO 24.04.94.644

Ontwerp
Aperta, Jan Johan ter Poorten

 

 
Sophie